691900990 info@ccncat.cat

Contacteu

Si vols informació sobre el Cercle Català de Negocis pots consultar la nostra web a:

ccncat.cat